11.8.05

Flerkulturell forståelse

Bibliotekarforbundet, Kulturforbundet, Fagforbundet og NBF. avd. Vestfold arrangerer også i år et fellesseminar. NY dato er 02.11. og det skal være på Sandefjord Motorhotell.

Tema for dagen blir Flerkulturell forståelse. Foredragsholderne brukes mye av UDI. Siste delen vil dreie seg om rusmiddelproblematikk, og der håper vi å få med utekontakten i Tønsberg.
Seminaret er gratis, og det er for ALLE bibliotekansatte.

Hold av dagen.....

For seminargruppa
Randi Hansen

http://www.playtona.com