11.8.05

The Computer Bus

I Skottland driver Scottish Borders Library Service en egen buss med datamaskiner, der de driver opplæring for folk flest. Les mer på http://www.thecomputerbus.org.uk

http://www.playtona.com