29.5.07

Trenger vi Vestærn?

Vestærn skal fungere som et "stort og smått"-organ og formidler nyheter og interessante ting til og fra bibliotekansatte i fylket. Det betyr ALLE bibliotekansatte i hele fylket, uansett type bibliotek.
På grunn av mange endringer det siste året, har Vestærn ligget lavere i terrenget enn vanlig.
NBF Vestfold og Fylkesbiblioteket er enige om å fortsette samarbeidet på én viktig betingelse: Det må være behov for den!
En mulighet vi har sett for oss, er at Vestærn blir en "stafettpinne" hvor alle bibliotekene i Vestfold får mulighet til å bidra.

Derfor spør vi dere – Vestærns lesere: Trenger dere Vestærn? Finner dere ting her dere ikke finner andre steder? Er det noe dere savner? Blir behovet dekket av andre kanaler?

Klikk på "Kommentarer" her og si din mening! Vi er avhengige av tilbakemeldinger for at Vestærn skal være til nytte.

Hilsen NBF Vestfold v/Kari Cotton

1 Comments:

Blogger Fru Gran said...

Joda, denne diskusjonen har man da sett og deltatt i før.
Selvfølgelig må det være behov for noe dersom det skal være noen vits i å ha det.

Utgivelsen av Vestærn har i mange år vært et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket og NBF avd. Vestfold.
Det er meget underlig at fylkesbiblioteket helt bevisst velger bort å informere gjennom Vestærn og isteden lager sitt eget nyhetsbrev som blir sendt ut jevnlig. Jeg stiller spørsmålet om hva slags samarbeid det egentlig er?

Det er naturlig å tenke seg at det er fylkesbiblioteket som innehar informasjon om det som foregår av stort og smått i fylket. Jeg mener at fylkesbiblioteket har et overordna ansvar for å informere andre om det de vet om det som foregår og jeg synes det er helt naturlig at dette foregår via Vestærn, som er et allerede innarbeida organ.

Jeg synes at fylkesbiblioteket og NBF avd. Vestfold bør fortsette samarbeidet om å utgi Vestærn, samt at fylkesbibliotekets nyhetsbrev legges inn i Vestærn i sin helhet.
Hilsen Anne Gran

5. juni 2007 kl. 15:35  

Legg inn en kommentar

<< Home


http://www.playtona.com