29.5.07

Trenger vi Vestærn?

Vestærn skal fungere som et "stort og smått"-organ og formidler nyheter og interessante ting til og fra bibliotekansatte i fylket. Det betyr ALLE bibliotekansatte i hele fylket, uansett type bibliotek.
På grunn av mange endringer det siste året, har Vestærn ligget lavere i terrenget enn vanlig.
NBF Vestfold og Fylkesbiblioteket er enige om å fortsette samarbeidet på én viktig betingelse: Det må være behov for den!
En mulighet vi har sett for oss, er at Vestærn blir en "stafettpinne" hvor alle bibliotekene i Vestfold får mulighet til å bidra.

Derfor spør vi dere – Vestærns lesere: Trenger dere Vestærn? Finner dere ting her dere ikke finner andre steder? Er det noe dere savner? Blir behovet dekket av andre kanaler?

Klikk på "Kommentarer" her og si din mening! Vi er avhengige av tilbakemeldinger for at Vestærn skal være til nytte.

Hilsen NBF Vestfold v/Kari Cotton

Folkebibliotekstatistikk under lupen i Sverige

Svensk biblioteksförening har nylig publisert en analyse av svensk folkebibliotekstatistikk. Analysen har til hensikt å vise hvordan kommunene kan øke etterspørselen etter bibliotektjenester.
Viktige funn er at stor ressursinnsats er den viktigste veien til økt etterspørsel og at tjenester utover bokbutlån virker å ha en positiv effekt på etterspørselen.
Les hele rapprten på Svensk biblioteksförenings hjemmesider:
www.biblioteksforeningen.org .

24.5.07

Sommermøte i NBF Vestfold

Velkommen til Føynland skole 6. juni kl. 18! Vi har lagt opp til en god kombinasjon mellom det nyttige og det behagelige.
Først får vi et engasjerende foredrag om læringsstiler og hvordan det påvirker barn og voksne i læringsarbeidet.
Deretter blir det tapas. Godt, sa Fofo!!

For flere opplysninger og påmelding, sjekk invitasjonen på NBF Vestfolds nettsted.

16.5.07

Ressurs for informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse er fortsatt er aktuelt tema i videregående skoler. S.O.S. for information literacy er en amerikansk nettressurs som lages av Center for digital literacy ved Suracuse University med støtte fra Institute of Museum and Library Services. Her finner du utarbeidede kurs, forslag til undervisning, ideer, filmsnutter, lydklipp og Power pointer innenfor temaet informasjonskompetanse. Den er bygd opp på amerikanske læreplaner, men innholdet i kursene kan brukes i Norge også.

Etiketter:

3.5.07

Biblioteksjef i Lardal kommune - vikariat

Ved Lardal folkebibliotek er det ledig et vikariat i 50% stilling fra ca. 13.08.07 til ca. 01.06.08.

Vi søker etter en person med bibliotekfaglig utdanning, med gode kunnskaper innen IKT, som arbeider selvstendig, har god samarbeidsvilje og er serviceinnstilt.

Biblioteksjefen har det faglige og administrative ansvaret for bibliotekdriften. Det må påregnes én kveldsvakt per uke.

Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår. Personlig egnethet blir tillagt stor vekt, og noe praksis er ønskelig. Lønn etter avtale.
Ytterligere info ved henvendelse til biblioteksjef Gunnvor Gulliksen 991 08 321 eller enhetsleder Dag Lilleeng 33 15 52 52.
Søknad vedlagt CV, attester og vitnemål sendes Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad, innen 11.05.07.

2.5.07

E-18 utstillingen har åpnet!

Utstillingen "E 18 - en kulturhistorisk reise" åpnet fredag 27. april på Hydro Texaco stasjonen på Sandesletta; med taler, tunnelbrus og pølse i lompe

Utstillingen er et ABM samarbeid, og er satt opp i tre containere som skal ut på turné i fylket i sommer. Timeplan for dette finnes på nettstedet til utstillingen. (Pass på å ta turen innom når den kommer til din kommune!)

Det foregår også flere arrangementer i tilknytning til utstillingen. Neste arrangement er allerede i morgen, 3.mai, i Holmestrand: "I E-18s fotspor”. I tillegg er det en utstilling på Holmestrand bibliotek fra 1.mai til 20. august: "Fra tunnelaksjonistenes dager" Og enda flere arrangementer kan du lese om på nettstedet http://www.e18utstilling.no/

Horten bibiotek er ferdig oppusset!

Horten har hatt stengt en måned for å pusse opp lokalene. Les artikkel i Gjengangeren og i Tønsbergs Blad.

http://www.playtona.com