25.11.08

Hvem fortjener bibliotekprisen for Vestfold 2008?

Norsk bibliotekforening avdeling Vestfold's bibliotekpris ble for første gang delt ut i 2007. Den kan tildeles en person, en organisasjon eller institusjon som har bidratt til å synliggjøre bibliotekene i Vestfold. Prisen er en anerkjennelse av godt og kreativt bibliotekarbeid til beste for brukere og/eller allmennheten. Prisen er heder og ære, synliggjort ved et verk av en lokal kunstner, og vil bli delt ut på foreningens årsmøte i 1. kvartal 2009.
Juryen består av Hanne Ottoson, Randi Hansen, Kurt Aust, Margaret Skjelbred og Liv Andresen.

NBF Vestfold ønsker forslag til kandidater. Alle er hjertelig velkommen til å foreslå!

Begrunnet forslag sendes til NBF Vestfolds styremedlem Hanne Ottoson innen 17. desember.

Epost: Hanne.Ottoson@stokke.kommune.no

Post: Stokke bibliotek
Nygaards allé 1 / Postadr: Pb 164, 3161 Stokke

Statuttene kan leses her: Statutter

Med hilsen


Randi Hansen
Styremedlem NBF Vestfold

http://www.playtona.com