14.3.08

Bokomtaler på Vestfoldpuls

I sendinga for 13.mars er Susanne Bolstad fra Larvik bibliotek i studio med bokomtaler.
Du kan se Vestfoldpuls på nettet!

Etiketter: ,

12.3.08

Bokbussen i Vestfold er liv laga!!

NBF Vestfold har skrevet et åpent brev til alle politikere i Vestfold. Bokbussen er igjen truet av nedleggelse. Ikke direkte, men Fylkestinget og derved fylkeskommunen og fylkesbiblioteket, krever at kommunene tredobler sin andel av utgiftene. Flere kommuner har allerede sagt at det har de ikke råd til.
Bokbussen fungerer som skolebibliotek på mange av skolestoppene, og utlånet her står for nesten halvparten av bokbussens totale utlån.
Alle snakker om barns lesing, læring og kompetanse. Norge kommer dårlig ut i PISA-testene. Da kan man spørre seg om det er lurt å legge en viktig kilde til kvalitetssikret informasjon...

Les hele det åpne brevet her.
Se også reportasjer i Tønsbergs blad 27. februar og 11. mars, og NRK Østafjells.

Etiketter:

5.3.08

Bibliotekprisen er nå delt ut!

Bibliotekprisen for Vestfold 2007 ble delt ut i forkant av NBFs årsmøte i Horten bibliotek 28. februar, og prisen gikk i år til Inger Helene Wall.

Inger Helene Wall har siden 1970 vært ansatt som barnebibliotekar ved Horten bibliotek. I juryens begrunnelse sto det bla. at "I alle disse årene har hun med stor innsats, kreativitet, entusiasme og dyktighet jobbet for barnelitteratur, lesing og barnebibliotek, og hun har ikke vært redd for utfordringer og nytenking". Prisen ble i år delt ut for andre gang, og årsmøtet besluttet å videreføre prisen slik styret hadde innstilt på.

Årets jury besto av: Bibliotekar Liv Andresen, forfatter Jan Mehlum, forfatter Margaret Skjelbred, og for NBF i Vestfold Hanne Ottoson og Randi Hansen. Prisen er et trykk av Svein Nyhus.

Les artikkelen i Gjengangeren her

Siri H. Torgersen
NBF avd. Vestfold

4.3.08

Fullt hus på arrangement i Larvik

Det er tirsdag 4. mars og vi har arrangement på biblioteket. I et samarbeid med Sparebank1 Larvik har vi invitert Finn Stenstad til å bokbade Lars Saabye Christensen og Roy Jacobsen.

Når klokka nærmet seg 19.00 var det fullt her. Vi har solgt 134 billetter. Vi har funnet frem hver eneste (!) ledige stol vi kunne oppdrive, satt frem kaffe og kaker og tent stearinlysene. Og alle sitter i skrivende stund som tente lys og følger med på bokbadet.

Moro!

Etiketter:

DEN MODERNE FILIALEN - MER ENN "BARE" BIBLIOTEK?

18.juni 2007 åpnet Staveren filial av Larvik bibliotek i nye lokaler. Stor festivitas, mange glade ansikter, blomster og godord. Ny lokalisering, romslig bokbudsjett, 30 timer åpent i uka hele året og ikke minst 1,5 stillinger til å serve et bokhungrig publikum. Det var ingen selvfølge at det skulle gå slik!

Filialen har vært truet av nedleggelse i mange år. Den ene kommunale innsparingen har avløst den andre siden slutten av 90-tallet og i desperasjon er nedleggelse av filialer det de fleste biblioteksjefer tyr til – for hvor skal man hente pengene fra? Det blir den klassiske kampen mellom et godt hovedbibliotek med nødvendig bredde i tilbudet og mange avdelinger med et halvgodt tilbud og hvor man smører ressursene tynt utover.

I 2004 tok en politiker initiativ til en arbeidsgruppe som skulle se på framtidig bibliotekdrift i Stavern. Utgangspunktet var en erkjennelse av at dersom en skulle unngå nedleggelse måtte filialen vitaliseres, flyttes nærmere sentrum og vi måtte knytte til oss samarbeidspartnere som kunne bygge opp under tanken om et lokalt møtested med kulturelt fortegn. Problemet var at de økonomiske rammene var uendret og mye godt arbeid ble etter en tid lagt på is.

Nytt forslag om nedlegging, en tur innom forslag om frivillig drift – til det endte med at engasjerte politikere innså at oppgradering og utvikling av filialen ikke kunne skje uten tilførsel av friske midler og at satsning på filialen ikke måtte gå på bekostning av bibliotektilbudet som helhet.

Nye beregninger og ny utredning endte i et vedtak i desember 2006 som det svingte av! Rammeøkning med rom for en ny 100 % stilling, et godt mediebudsjett og utvidelse av åpningstiden. I tillegg ble det investert i IT, møbler og renovering av et sentrumsnært lokale på 135 m2. Fylkesbiblioteket var på flyttefot, så derfra arvet vi fine hyller. Og politikerne var i godlune: Som en ekstra julegave bevilget de en permanent påplussing på bokbudsjettet til hovedbiblioteket!

En av forutsetningene for et vellykket resultat var at vi tenkte samhandling og flerbruk. I to korte sommermåneder syder Stavern av kulturtilbud. Resten av året er tilbudene få. Helårs bokhandel har for eksempel lenge vært etterlyst. Tilgang til Internett for publikum fantes ikke. Norli hadde vært med i prosessen fra starten og var fortsatt interessert et felles prosjekt. En annen aktør som også gjerne ville være med i de nye lokalene var ansvarlig redaktør for nettportalen ”iStavern.no”, som ville bidra med kompetanse i form av veiledning på Internett og kurs til forskjellige målgrupper.

I en bibliotekstruktur med flere avdelinger blir det lett til at filialene fungerer som miniutgaver av hovedbiblioteket. Slik det har vært i Stavern i alle år. Filialen har siden åpningen fungert mer som et nærbibliotek med klar lokal profil i forhold til brukergrupper og interesseområder. Antall bøker er fraktig redusert, men det som finnes er aktuelt. Mediebudsjettet tillater en jevnlig fornyelse og denne budsjettposten er også en klar forutsetning for at bokhandelen kan ha en tilnærmet lønnsom drift.

Status ved årsskiftet: Utlånet er doblet, besøket er nesten tredoblet. Turister og fastboende er flittige brukere av de to publikums-PC-ene og en gruppe eldre har vært på kurs i Internett SFO har fast avtale med bibliotekaren og skoleklasser har vært på besøk. Utlånet steg da turistene inntok Stavern, men til vår glede ser vi at utlånet har holdt seg på et stabilt høyt nivå i hele høst. Nye brukere kommer stadig til og de er strålende fornøyd med at de både kan låne, handle bøker til barnebarnet og få kjøpt den bestselgeren de ikke vil stå på venteliste på. De kan lese dagens aviser og kanskje kan de til og med få hjelp til å komme i gang på nettet.

Samarbeidet er regulert av kontrakter. Alle bidrar på sin måte, enten med penger eller arbeid. Etter hvert skal vi også tilby forfatterkvelder – og selvsagt nye internettkurs. Det er tett kontakt med hovedbibliotek og bokhandel i Larvik og bøker bringes og hentes daglig. Vi har ikke lang erfaring med denne type samarbeid, og noe gjenstår før vi er helt fornøyd. Men vi har tro på prosjektet vårt og mener at dersom filialene skal overleve må de få sin egen lokale profil, fungere som møtested og bli mer enn ”bare” bibliotek.


Februar 2008

Anne Verde

http://www.playtona.com