3.5.07

Biblioteksjef i Lardal kommune - vikariat

Ved Lardal folkebibliotek er det ledig et vikariat i 50% stilling fra ca. 13.08.07 til ca. 01.06.08.

Vi søker etter en person med bibliotekfaglig utdanning, med gode kunnskaper innen IKT, som arbeider selvstendig, har god samarbeidsvilje og er serviceinnstilt.

Biblioteksjefen har det faglige og administrative ansvaret for bibliotekdriften. Det må påregnes én kveldsvakt per uke.

Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår. Personlig egnethet blir tillagt stor vekt, og noe praksis er ønskelig. Lønn etter avtale.
Ytterligere info ved henvendelse til biblioteksjef Gunnvor Gulliksen 991 08 321 eller enhetsleder Dag Lilleeng 33 15 52 52.
Søknad vedlagt CV, attester og vitnemål sendes Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad, innen 11.05.07.

http://www.playtona.com