29.6.06

Rutetider bokbussen

Bokbussens rutetider for høsten 2006 er nå lagt ut på fylkesbibliotekets nettsider.

28.6.06

Internettverkstedet

Referat fra internettverkstedet 19. juni er lagt ut på fylkesbibliotekets nettsted i dag.

Her er et bilde fra minikurset i blogging:


Flere bilder finnes i referatet.

Er vi der vi skal være?

Dette er ett av spørsmålene som tas opp på AMB-seminar i Skien 9. og 10. november. Programmet vil bli en blanding av lokale og nasjonale innspill, og med et - forhåpentlig - granskende blikk på sektoren vår.

21.6.06

Wikipedia endrer redigeringspolitikken

The New York Times skriver at Wikipedia har endret redigeringsmulighetene. Du kan ikke lenger redigere artikler om sensitive emner og personer. Avisen skriver:

"Jimmy Wales, Wikipedia's founder, notes that protection is usually temporary and affects a tiny fraction of the 1.2 million entries on the English-language site.
"Protection is a tool for quality control, but it hardly defines Wikipedia," Mr. Wales said. "What does define Wikipedia is the volunteer community and the open participation.""

Ny versjon av nettleseren Opera

Det norske selskapet Opera ga ut versjon 9 tirsdag med nye funksjoner blant annet bit-torrent søke- og nedlastingsfunskjon. Explorer og Firefox forventes å slippe sine nye versjoner senere i år, skriver Wired News

Lenge leve Bokbussen!

Artikkel i Tønsbergs Blad i dag, også med lenke til andre artikler om bokbussen.

15.6.06

Bokbussen ruller videre

Vestfolds hovedutvalg for kultur og folkehelse behandlet Utviklingsplanen for Vestfold fylkesbibliotek i går. I følge Tønsbergs blad innebærer vedtaket:
  • At Vestfold fylkesbibliotek "videreutvikles som et kompetanse- og utviklingssenter"
  • At den fylkeskommunale bokbusstjenesten "opprettholdes. Nødvendige driftsmidler innarbeides i kommende budsjetter"
  • At lokaliseringen av fylkesbiblioteket "utsettes og utredes nærmere"
Fylkestinget behandler saken 20. juni.

Tønsbergs blad har også en reportasje med referat fra bokbussdebatten.

14.6.06

Kompetansehevingskurs for skolebibliotekarer

Hurra! Fagforum for bibliotekarer i videregående skoler i Vestfold har fått tilslag på søknad om ca 100 000 kr til kompetanseheving i forbindelse med Kunnskapsløftet. Dette vil gå til et kurs i regi av Biblioteksentralen med Niels Damgaard og Maren Brit Baadshaug som kursansvarlige. Kurset består av fem samlinger i løpet av skoleåret 2006 og 2007. Katarina Enne, Torunn Aas og Beate Aakerøy jobber for tiden med å tilrettelegge kursinnholdet for Vestfold, men ett av de viktigste målene med dette kurset blir nettverksbygging. Skolebiblioteket - morgendagens læringssenter het det opprinnelige kurset som ble kjørt skoleåret 2004-2005 i Oslo.

Lydbøker på iPod

St. Joseph County Public Library satser på å kunne tilby publikum å laste inn lydbøker på iPod Nano fra høsten av. Det blir foreløpig ikke annonsert noe rundt det, men noe informasjon kan leses på bloggen "Tame the Web: libraries and technology" av Michael Stephens (artikkel publisert 8. juni).

9.6.06

Skal bokbussen i Vestfold stoppe?

Fylkesbiblioteksjefen har lagt fram dokumentet Utviklingsplattform Vestfold Fylkesbibliotek , som skal behandles i Hovedutvalget for kultur og folkehelse 14. juni, og fylkestinget 20. juni. Et av tiltakene som foreslås er avvikling av den fylkeskommunale bokbusstjenesten, og det har skapt debatt. Anne Gran har skrevet innlegg i Tønsbergs Blad, det er oppslag på NRK Vestfolds nettsider.

Tord Høivik har kommentert debatten på sin blogg Plinius: En ny vind i Vestfold.

Se også innlegg på Vestærn 12. mai - redaksjonen følger debatten videre!

2.6.06

Ledig stilling i Sandefjord

Ved Sandefjord bibliotek er det ledig stilling som barnebibliotekar. 100% fast stilling. Søknadsfrist 16. juni.

Les hele annonsen på bibliotekets nettside.

http://www.playtona.com