8.6.05

Nytt om navn

Vestfold fylkesbibliotek
Anita Hvarnes Evensen er tilsatt i 100% stilling som IKT rådgiver ved Vestfold fylkesbibliotek. Hun tiltrer 1. september.

Horten bibliotek:
Marit Bunæs Gossner er fra 1. november fast ansatt som biblioteksjef ved Horten bibliotek.

Vestfold fylkesbibliotek:
Det er nå ansatt 3 rådgivere ved Vestfold fylkesbibliotek:

Berit Borgen
Berit har allsidig bibliotekerfaring fra både fag- og folkebibliotek og er godt kjent i bibliotekmiljøet i Vestfold og i hele regionen. I tillegg til bibliotekhøgskolen har hun videreutdannelse blant annet innen tjenestemarkedsføring, informasjonsteknologi og ledelses- og organisasjonsutvikling. Hun arbeider i dag som biblioteksjef i Horten kommune.

Ellen Høstmark Bustø
Ellen har bred erfaring fra både undervisning, prosjektledelse og administrativ stilling i videregående skole og ungdomsskole. I tillegg har hun arbeidet som informasjonsrådgiver i fylkeskommunen, med spesielt fokus på etablering og kursing intra/internett og webløsning. Ellen har hovedfag i medievitenskap, og har i tillegg utdanning innen pedagogikk, sosiologi, statistikk, endringsledelse, kompetanseutvikling, formidlingsteknikk, nettbaserte læringsplattformer, e-læring barn og unge og webdesign. Ellen arbeider i dag som studierektor ved Melsom videregående skole i Vestfold.

Tove Gausen
I tillegg til å være bibliotekar med allsidig erfaring fra bibliotek, har Tove 3-årig videreutdannelse i informasjonsteknologi fra distriktshøgskole. Hun har blant annet arbeidet med driftsrelatert brukerstøtte knyttet til biblioteksystem, digitaliseringsprosjekt, hjemmeside og utvikling av webplattform. Tove er i dag IT-bibliotekar ved Stavanger bibliotek.


Sandefjord bibliotek

Fra 1. juli er Tove Jeanette Haugli fast ansatt som barnebibliotekar. Tove har vikariert i stillingen siden november i fjor, og alle hjerter gleder seg over at vi fikk beholde henne før noen rakk å snappe henne fra oss!! [25.07.06]


Vestfold fylkesbibliotek:

Anne Sofie Madsen trer inn i pensjonistenes rekker 1.juli. Det samme gjør Calle Landberg. Begge takkes for innsatsen ved fylkesbiblioteket og ønskes lykke til videre! [29.06.06]

Hanne Ottoson slutter 31. juli. Hun begynner som biblioteksjef i Stokke kommune fra 1. august [29.06.06]

Rigmor Haug slutter 15. september. Hun tiltrer i stillingen som IT bibliotekar ved Larvik bibliotek 18. september [29.06.06]

http://www.playtona.com