29.5.06

Status Stavern filial

I kommunestyremøtet i februar la rådmannen frem forslag om å avvikle Stavern filial. Dette var på bakgrunn av synkende besøkstall og utlånstall og den økonomiske situasjonen for Larvik bibliotek som helhet. Venner av Gamle Stavern sendte en henvendelse direkte til det politiske miljøet i Larvik med tilbud om å overta driften av biblioteket. Det ble vedtatt at Larvik bibliotek skulle inngå forhandlinger med Venner om Gamle Stavern om et samarbeid. Foreningen og biblioteket hadde ganske ulikt syn på hva et bibliotek skal og bør være og det ble ikke inngått en avtale.

Saken ble sendt tilbake til kommunestyret i arpil hvor det ble bevilget 200 000,- ekstra til drift av filialen ut året i påvente av en utredning om et nytt kulturtilbud i Stavern hvor også biblioteket er involvert.

Saken i Østlandsposten:
Bibliotekpolitikk uten innsikt
Frivillig bibliotek?
Flertall for å stenge...
Skal alt til Larvik?
Fra kommunestyret

http://www.playtona.com